Gedonder in de bonden

Is er nog ergens een voorzitter onthoofd?

Het is een tamelijk agressieve instelling, waarmee ik de sportkaterns doorneem. De verslagen van wedstrijden, in welke tak van sport dan ook, interesseren mij niets.

Onder de grote voetbalfoto’s vol ledematenkluwens zoek ik naar het gedonder in de bonden.

Vanmorgen is het weer raak. Het is altijd raak. In welke bond is geen gedonder?

De bondsraad heeft een voortijdig einde gemaakt aan het voorzitterschap van Dolf van Vliet. De voorzitter van het district Zuid-Holland (in die provincie begint doorgaans het gedonder) Ger Fransens hield een vurig pleidooi voor zijn vertrek. Hij kreeg 350 van de 505 stemmen met zich mee.
‘Een overweldigende meerderheid’, zei Fransens tevreden, die onder meer het gebrek aan langetermijnvisie, het gebrek aan uitstraling en het niet nakomen van afspraken hekelde. (de Volkskrant)

Steeds meer voorzitters sneuvelen op gebrek aan uitstraling.

Er zal een profielschets worden gemaakt voor een nieuwe voorzitter.
De nieuwe voorzitter moet in staat zijn de bond aan te sturen, leiding te geven aan veranderingsprocessen en internationale contacten vlot te laten verlopen.

In de sportbijlage is veel taal aan te treffen uit het economiekatern.

Er circuleren namen. Voorzitters met uitstraling zijn schaars. Desnoods nemen we een voorzitter van buiten. Toch liever een voorzitter van binnen. Kent alle ins en outs. ‘Frans?’, durft iemand voorzichtig hardop te opperen.

Ja, ook de naam van oud-voorzitter Frans Hoogendijk, die in diskrediet raakte nadat bekend werd dat hij gasten op kosten van de bond had meegenomen naar een bordeel, circuleert weer.
Heimwee naar fidele Frans, die weet hoe het in de Echte Wereld toegaat. Met een uitstraling van heb ik me jou daar.

Over welke sport gaat dit bondsgedonder? Over judo. Maar dat doet er niet toe.

Geef een reactie