Blijvend wachten

Stel nu eens dat een van de grote politieke partijen die deel uitmaken van de regering, zou aankondigen vijftienduizend asielzoekers een verblijfsvergunning te willen geven. Zomaar. Van de ene dag op de andere.

Politieke zelfmoord! Een daling in de peilingen van vijf zetels. Want Nederland is in de greep van een ongekende vreemdelingenhysterie. Vijftienduizend asielzoekers, afkomstig uit landen in oorlog, wachten op een verblijfsvergunning. Drie jaar, vijf jaar, ja , er zijn families die elf jaar wachten!

Maar staatssecretaris Kalsbeek (PvdA) laat er geen twijfel over bestaan: die mensen – in veel gevallen volledig ingeburgerd, een opleiding volgend, kinderen hier op school – komen niet in aanmerking voor een generaal pardon.

Er komt een Nieuwe Vreemdelingenwet, strenger, sneller, harder.
De slachtoffers van de oude wet moeten blijven wachten. Tot na de verkiezingen? Tot na de daaropvolgende verkiezingen?

Tot welke partij behoorde de staatssecretaris ook alweer?

Tot DE PARTIJ VAN DE ARBEID! Een inhumane partij.

Geef een reactie